Maintenance Service Agreement

บริการการดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิด

 Maintainace Service Agreement (MA)

การดูแลรักษาระบบมีความสำคัญอย่างไร

          กล้องวงจรปิดเมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานานเข้ามักเกิดปัญหาเรื่องกล้องไม่แสดงภาพ ภาพติด ๆ ดับ ๆ เครื่องบันทึกภาพไม่ทำงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่จำเป็นต้องพึ่งพาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็ไม่สามารถดูภาพย้อนหลังได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์กล้องวงจรปิดเพื่อยืดอายุการใช้งาน และ ดูแลให้ระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆของกล้องวงจรปิด ทางบริษัทฯ มีบริการต่าง ๆ ไว้คอยดูแลช่วยเหลือเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการบำรุงรักษาระบบในแบบต่าง ๆ

IMG_4618
IMG_4619
IMG_4621
IMG_85461
IMG_3964

Previous
Nextบริการให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา (Call Center)

          เรามีเจ้าหน้าที่บริการให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา Call Center ที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี จากการ Onsite Service ออกแบบระบบและติดตั้ง อย่างเพียงพอในการให้บริการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์เบื้องต้นได้ก่อนที่จะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า Onsite ให้บริการในลำดับต่อไป เพื่อลดเวลา Down Time ของผู้ใช้ให้มากที่สุด 

บริการตรวจสอบ และซ่อมบำรุง (Inspection and Repair)

          เรามีแผนกตรวจสอบ และซ่อมบำรุงภายใน ที่มีความสามารถ และความชำนาญในการซ่อมอุปกรณ์ในระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ทั้งในระดับ Machanic และ Electronic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ Rebuild และ Repair อุปกรณ์ต่างๆ ที่หมด Warranty แล้ว โดยใช้ Supply ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ระบบงานที่ใช้อยู่เดิมนั้น ยังคงมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดี และใช้งานอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ใหม่ทดแทน

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product Expert)

          ด้วยการที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์กล้องวงจรปิดหลากหลายยี่ห้อ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ แบบครบวงจร ทำให้ทีมงานบริการ ได้สัมผัส และรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ที่ทำให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ต่อการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาต่ออุปกรณ์ ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และมีการทำ Proactive Service เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำซ้อนในภายหลังอีกด้วย

บริการให้คำแนะนำ และแก้ปัญหา (Onsite Service)

          เราได้จัดเตรียมทีมบริการให้คำแนะนำ และแก้ปัญหา Onsite Service สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่จะครอบคลุมให้บริการทุกๆ พื้นที่ธุรกิจ ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม และมีความชำนาญงานทางด้าน Hardware, Software และ Application ต่างๆ โดยใช้รถปิคอัพ สำหรับ Stand by Parts ในแต่ละโซนที่จะสนับสนุนให้ทีม Onsite Service ได้ให้บริการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ CCTV รายปี ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย

          บริการดูแล และบำรุงรักษา Maintenance Service Agreement (MA) คือ บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยมี SLA (Service Level Agreement) เป็นตัวกำหนดคุณภาพงานบริการ บริการ MA ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้ถูกต้อง และปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ แล้วยังรวมไปถึงการแนะนำการติดตั้ง การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานภายในองค์กร Maintenance Service Agreement สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

 การบำรุงรักษาแบบป้องกัน PM
(Preventive Maintenance)

เป็นการบำรุงรักษาที่จะทำเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดโอกาสการขัดข้อง หรือการลดลงของสมรรถนะการทำงาน เป็นต้น

การบำรุงรักษาแบบแก้ไข CM
(Corrective Maintenance)

เป็นการบำรุงรักษาที่จะดำเนินการเมื่ออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเกิดขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย ซึ่งมักจะต้องใช้กำลังคนและเวลา ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากกว่าการบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)

Planning
95%
System Effectiveness
65%
Cost Effective
30%
Planning
15%
System Effectiveness
40%
Cost Effective
58%

เรายินดีให้คำปรึกษา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง บริษัทฯ จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด